Thieves Oil Aromatherapy Beeswax Travel Tin Candle | 4 Oz